November 2020

Gezien de omstandigheden hebben wij als bestuur eerder dit jaar moeten besluiten om alle activiteiten af te gelasten. Daarbij hadden we de hoop elkaar weer rond oktober te kunnen ontmoeten. Helaas lijkt dit met de huidige omstandigheden geen mogelijkheid. Daarom hebben we afgelopen bestuursvergadering besloten om de activiteiten voor heel 2020 te annuleren. Doordat we geen activiteiten kunnen organiseren dit kalenderjaar zal er voor 2020 dus ook geen contributie worden gerekend. Heeft u de contributie voor 2020 al voldaan, zal deze gebruikt worden  als betaling voor 2021.